ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α.Φ.Μ.:095439458
Γ.Ε.ΜΗ.:057582104000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:15o ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλέφωνο:2310722700